تازه های نشر در سازمان انتشارات مدرن

تعیین هدف چاپ کتاب هدف شما از چاپ کتاب چیست؟ اگر برای تقویت رزومه می خواهید کتاب چاپ نمایید، بهترین تصمیم چه خواهد بود تا کمترین هزینه ممکن را متحمل شوید؟ اگر می خواهید کتابتان در بازار فروش خوبی داشته باشد چه تصمیمی باید بگیرید؟ برای تدریس به دانشجویان خود ادامه مطلب…

fa_IRPersian
fa_IRPersian