سوابق علمی پژوهشی:

استاد دانشگاه

دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناس بازاریابی دیجیتال دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

عضویت در انجمن بین المللی بازاریابی ایالات متحده آمریکا

مولف و مترجم کتب بازاریابی و تبلیغات پزشکی

مترجم و مولف مقالات بازاریابی پزشکی و بازاریابی دیجیتال پزشکی

سوابق اجرایی:

مدیر مسئول کانون تبلیغاتی و آگهی سفیر تحول

از آذرماه 1393 تاکنون

مدیر مسئول  سازمان چاپ و انتشارات مدرن

از اردیبهشت 1395 تاکنون

عضو کانون کارآفرینی و اشتغال آستان قدس رضوی

از سال 1395 تاکنون

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی دی سیستم

از دی ماه 1382 تاکنون

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی تهویه سینا

از دی ماه 1382 تاکنون

نائب رییس و مدیر اجرایی پروژه شهرسالم سازمان ملل

از سال 1382 تا 1385

مشاور ارشد بازاریابی وتبلیغات شرکت بین المللی فناواران صدرا سیستم

از سال 1388 تا 1390

مشاور ارشد تبلیغات، برندینگ و مارکتینگ بیش از یکصد کلینیک پزشکی و دندانپزشکی

از سال 1390 تاکنون


برخی از کتب منتشر شده در سازمان انتشارات و تبلیغات مدرن:

fa_IRPersian
fa_IRPersian